Dr Krzysztof Jacko

Specjalista onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

Głównym przedmiotem jego zainteresowań są zagadnienia związane z diagnostyką obrazową nowotworów piersi oraz podstawy molekularne rozpoznawania i leczenia nowotworów. Ukończył kursy Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii.
Bierze czynny udział w konferencjach, sympozjach i zjazdach poświęconych diagnostyce i leczeniu raka piersi oraz nowotworów ginekologicznych zarówno na forum krajowym i zagranicznym.
Obecnie pracuje w Klinice Onkologii Kobiecej oraz Poradni Chorób Piersi Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W Klinice Ultramedica w Legionowie przyjmuje w Poradni Profilaktyki Chorób Piersi.

Więcej o usg piersi




Terminy przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
- - - - - przyjmuje