Dr Anna Kucińska-Chahwan

specjalista ginekolog-położnik, specjalista genetyki klinicznej

Pani Doktor posiada specjalizację z położnictwa i ginekologii oraz specjalizację z genetyki klinicznej.
Głównym obszarem zainteresowań jest diagnostyka ultrasonograficzna i prenatalna, genetyczne przyczyny wad płodu, niepowodzeń ciążowych i niepłodności, a także zagadnienia dotyczące patologii ciąży (nadciśnienie tętnicze, hypotrofia, konflikt serologiczny i inne).

Na co dzień pracuje w Poradni Wad Płodu Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz w Zakładzie Genetyki Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) w Warszawie. W Poradni Wad Płodu zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną ciąż o nieprawidłowym przebiegu oraz przeprowadza amniopunkcje, biopsje kosmówki i inne zabiegi prenatalne, a także udziela prenatalnych konsultacji genetycznych. W Zakładzie Genetyki analizuje badania genetyczne wykonane metodą sekwencjonowania eksomowego (WES). Jest autorką i współautorką wielu publikacji w indeksowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Prowadzi szkolenia lekarzy z zakresu ultrasonografii.
Terminy przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
przyjmuje - - - - -
Zadzwoń  22 732 24 86, 518 447 748, 518 447 784