Dr n. med. Michał Lipa

Specjalizujący się w położnictwie i ginekologii, ultrasonolog

Jest lekarzem rezydentem położnictwa i ginekologii w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy pl. Starynkiewicza 1/3 w Warszawie. Główne zainteresowania związane z perinatologią: diagnostyką ultrasonograficzną w trakcie ciąży (ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki wad ośrodkowego układu nerwowego u płodów), ciążą bliźniaczą, patologią ciąży i terapią płodu.
Jest członkiem Klubu 35 dla młodych naukowców działającego przy Polskim Towarzystwie Ginekologicznym zrzeszającym młodych naukowców oraz International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG).

W kwietniu 2018 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych po publicznej obronie swojej pracy doktorskiej, która dotyczyła wzrastania w ciążach bliźniaczych o pełnej nazwie „Ocena łożyskowych struktur naczyniowych w zaburzeniach wzrastania wewnątrzmacicznego w ciążach mnogich”

Certyfikaty USG:
– certyfikat Fetal Medicine Foundation (Londyn, Wielka Brytania) numer licencji 101339
– certyfikat USG CRIFM PMC (Osaka, Japonia)

Odbyte staże naukowe:
– staż naukowy dotyczący iniekcji łożyskowych w Leiden University Medical Center (Holandia) pod kierownictwem prof. Enrico Lopriore (2013)
– staż naukowy z badań ultrasonograficznych I i II trymestru, neurosonoembriologii i neurosonografii w Clinical Research Institute for Fetal Medicine PMC Osaka (Japonia) pod kierownictwem prof. R.K. Pooh (2016)
Terminy przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
przyjmuje 15.30-21.00 - - - - -